Контакти

Американ Ортодонтикс България ЕООД

  • Управител – Несрин Иса: 0887 493 924
  • Пловдив: 0884 899 135
  • Варна: 0889 291 644
  • София: 0884 898 749
  • Е-mail: axisortho@abv.bg