Новини

  • „Самолигирането е бъдещето на ортодонтията“
    Бъдещето на ортодонтията се крие в три области:
    3D изобразяване, което ще измести двуизмерната телерентгенография, само-лигиращи се брекети и микро-импланти за ендосална опора. Тази лекция фокусира върху клиничния опит на д-р Самперманс от последните 11 години с активни само-лигиращи се брекети, като до тук той е завършил над 5000 случая с такъв тип брекети. Свободата на плъзгане при използването на тънки супер-еластични дъги промени драстично лечебната процедура. Взаимодействието на клипа и големите правъгълни дъги преодоляха старите проблеми с торга. Тази клинична лекция чрез няколко примерни случая ще направи детайлизиран обзор на диагностиката, лечебното планиране, последователността на дъгите и механиката при само-лигиращи се брекетни системи, с много клинични съвети и трикове. От връзката по-долу можете да изтеглите пълния текст.

     

    Изтегли: